La formació política ha emès un comunicat en el qual assegura que la modificació de la RLT que es va votar l’1 de juny de 2017 estava precedida per un informe de la secretaria municipal que recollia algunes incidències a l’esmentat document. Veïns ja va advertir aleshores que si s’aprovava la RLT, els regidors podien cometre un delicte de prevaricació. Ara diu que estudiarà aquest cas en els pròxims mesos.

El delicte de prevaricació es comet quan s’emet una resolució judicial o administrativa injusta. Perquè una acció d’un funcionari i/o representant polític sigui considerada prevaricació cal, a més, que hi hagi dol. És a dir, que es faci sabent que aquesta resolució és injusta. Per Veïns, l’informe de la Secretaria Municipal tot i no ser preceptiu sí deixa clar que el document podria incórrer en irregularitats. El portaveu de Veïns, Antoni Garcia, ha recordat que en el seu moment el seu grup ja va alertar que “fins i tot els regidors que votessin a favor de la modificació de la RLT sent conscients de les irregularitats detectades i deixades per escrit per la secretària podrien incórrer en delicte de prevaricació”.

L’informe esmentat, emès el març de 2017, explica entre altres coses que no s’havia produït la negociació col·lectiva, que hi ha 18 llocs de treball similars però amb retribucions diferents i que les modificacions de la RLT no recullen com es proveiran les places vacants o si seran ocupades per personal funcionari o laboral. L’informe, a més, explica que són les condicions i competències del lloc de treball les que determinen les retribucions i valoracions i no a la inversa.

Aquest informe va ser presentat per la secretària de l’Ajuntament durant el ple en el qual es va aprovar la modificació de la RLT. La secretària demanava que es retirés l’aprovació d’aquesta modificació, però el govern li va rebatre l’informe presentant un altre redactat per Serveis Jurídics que assegurava que la modificació era correcta. El text es va portar a votació i finalment va ser aprovat amb el vot de qualitat de l’alcaldessa, ja que el regidor Sergi Garcia no hi era.

ENLLAÇ: RÀDIO RUBÍ