POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tota comunicació a través www.veinsxrubi.org per qualsevol mitjà o a través de l’adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquesta “web” o el seu “e-mail”, suposa el consentiment per a que les seves dades personals siguin incorporades a fitxers titularitat de Veïns per Rubí., a l’adreça:

Avinguda Barcelona 3-5, 1-2 08191 Rubí.

Aquestes dades seran tractades d’acord amb el disposat al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu.

L’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en respecte a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida al correu electrònic info@veinsrubi.org.