Manifest

MANIFEST FUNDACIONAL (Març de 2015)

En els últims anys, dins el context de crisi econòmica que estem patint, hem vist com la vella política s’ha mostrat incapaç de solucionar els problemes més bàsics dels ciutadans, i s’ha produït un allunyament progressiu dels veïns per part de la classe política professionalitzada dels nostres ajuntaments, i el cas de Rubí no és una excepció. El poder municipal s’ha convertit en una mena de repartiment de butaques per perpetuar-se al poder, ja sigui al govern, o en una oposició acomodada a les circumstàncies electorals.

Després de 36 anys de democràcia, hem vist passar pel govern municipal a dos partits amb majories àmplies, recolzats puntualment per altres dues formacions polítiques més. En aquests anys hi ha hagut èpoques de bonança econòmica i èpoques de crisi, sent aquesta última, l’anomenada Gran Recessió, el punt d’inflexió entre la vella política de partit i les necessitats reals d’una població que sent cada vegada un major desinterès a aquestes formacions . Prova d’això, va ser la participació inferior a un 47% en les últimes eleccions municipals de 2011.

És per això que un grup de veïns d’aquest municipi , sense passat polític, amb professions diverses, amb experiència professional prèvia no vinculada a la política, creiem que la política ha de sortir dels despatxos i ha de partir de la ciutadania, des d’un projecte polític que neixi d’ella, un projecte estrictament local, per solucionar els problemes directes dels veïns.

Aquesta Plataforma pretén ser referent en el govern del municipi , per promoure la participació activa i real dels veïns de Rubí a les institucions representatives de caràcter polític. Per això, es pretén que els veïns compromesos amb Rubí, a més de tenir veu en la societat municipal a través de les seves diferents associacions, tinguin vot en els seus òrgans de gover, sense estar subjectes a disciplines o interessos de partits d’àmbits supramunicipals.

Aquests últims, abocats al desenvolupament de polítiques nacionals, moltes vegades no s’involucren tot el necessari amb les realitats locals i poden en ocasions deixar de banda els veritables interessos de Rubí i els seus veïns. Per aquest motiu apostem per un canvi radical en el desenvolupament de la política municipal: cal posar fi a l’acumulació de càrrecs, limitar sous i mandats, impulsar agendes transparents i establir mecanismes efectius de control dels responsables públics. Volem un nou contracte social entre ciutadania i representants. Per això impulsem aquesta Plataforma ciutadana.

Per construir en el futur una candidatura de veïns independents, amb vocació guanyadora i de majories. Una candidatura que entusiasmi, que tingui presència als barris, als llocs de treball, en el món de la cultura, i ens permeti transformar les institucions en benefici de tota la societat.

El repte és difícil, però no desistirem en l’obstinació de construir un municipi en el qual la gestió municipal sigui eficient, transparent, amb la participació de tots els veïns a través de les seves associacions i amb tolerància zero amb la corrupció. Les dificultats per la crisi econòmica fan que aquest repte sigui més difícil, però des de la realitat, hem de prioritzar el benestar dels veïns i potenciar l’economia local de forma sostenible.

Lamentem també que no s’hagin aprofitat els anys de bonança econòmica des de l’any 1979 per tenir un municipi amb espais urbans dignes, amb zones verdes per a ús ciutadà, amb polígons industrials adaptats a les necessitats de les empreses que volen instal·lar-se al municipi, amb un impuls del comerç i l’economia local, cosa que sí han fet en altres municipis propers. qual El POUM, dissenyat en època de bonança, ha romàs aparcat diversos anys i avui necessita una adequació a la realitat que vivim. El POUM no pot ser un catàleg de bones intencions incomplertes de l’Administració Local, sinó un pla realista i d’acord a les necessitats i possibilitats actuals, i que protegeixi el nostre entorn natural.

També lamentem haver-nos convertit en un abocador del Vallès gràcies a la col·laboració necessària del poder polític de la nostra ciutat en els anys noranta, i que va suposar una de les primeres portes giratòries a Rubí. També és denunciable que heredemos gairebé seixanta milions d’euros de deute municipal per una gestió clarament ineficient.

L’Ajuntament ha d’apostar per fomentar la cultura i col·laborar amb les institucions culturals existents de forma continuada, habilitant espais per a això, i promovent l’intercanvi cultural , ja que la varietat és font de riquesa. També ha de implicar-se en l’educació de les futures generacions , al marge de l’ensenyament reglat, per un futur més cívic i pròsper al municipi.

Vivim una època històrica excepcional en el negatiu , i hem de tenir la valentia , la creativitat i la capacitat de gestió eficient dels recursos públics, per transformar aquesta ciutat i convertir-la en un lloc digne per a nosaltres i les futures generacions.