Avís legal

Informem als nostres usuaris i visitants de la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc ubicat en l’adreça web: www.veinsxrubi.org

Raó Social: Veïns per Rubí

Adreça fiscal: Avinguda Barcelona 3-5, 1-2 08191 Rubí

NIF: G66487711

Telèfon: +34 93 854 88 77

Correu electrònic: info@veinsrubi.org