El grup municipal presentarà la moció en el ple per facilitar l’accés d’aquest servei als habitants que viuen lluny de la deixalleria Cova Solera
El pròxim 26 de setembre se celebrarà el ple municipal del mes i Veïns per Rubí (VR) ja ha avançat que presentarà una moció per demanar que es posi en marxa un estudi de viabilitat per instal·lar una nova deixalleria a les urbanitzacions, estratègicament ubicada, per facilitar l’accés als seus habitants.

VR ha explicat que Rubí està distribuït en un nucli urbà dens, i en diferents urbanitzacions amb una àmplia extensió i amb un creixement de població molt important en els últims anys, fet que ha suposat un especial dèficit d’equipaments i serveis públics, per una població que representa més del 15% del municipi. A més, han destacat que els punts més llunyans de les urbanitzacions, se situen a uns 9 km de la deixalleria de Cova Solera, mentre que la distància a la deixalleria més propera del municipi veí de Terrassa se situa a 6 km.

Així doncs, la formació aposta per instal·lar una nova deixalleria i considera que l’Ajuntament hauria de reservar el sòl necessari, a través dels seus instruments de planejament urbanístic, per establir el seu emplaçament i, també, hauria de contemplar-se en el Pla d’Equipaments del municipi: “Per una població lleugerament superior a deu mil habitants que viuen a les nostres urbanitzacions, es podria valorar la construcció d’una deixalleria de Tipus A, d’acord amb les recomanacions de l’Agència Catalana de Residus, amb un mínim de 625 m2.”

El grup municipal ha remarcat que les deixalleries són instal·lacions que permeten assolir nivells més alts de recollida selectiva i que també poden prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de residus, “fet molt rellevant en un municipi com el nostre, on la recollida selectiva se situa en nivells molt baixos, i on no s’han fet durant els últims anys, per part dels diferents governs municipals, accions efectives per millorar aquests resultats”.