Des de Veïns per Rubí hem mostrat des d’inici de mandat la nostra preocupació per les pràctiques poc transparents, en relació amb la política de recursos humans del govern municipal del PSC, que ha comptat amb la connivència de Ciutadans i PP.

Podem recordar alguns dels casos més coneguts:

– La Relació de Llocs de treball aprovada pel 2016, la primera d’aquest mandat, creava una nova plaça de “Tècnic de Museu A2”. Aquest lloc de treball es va convocar de manera urgent per Decret signat pel Senyor Moisés Rodríguez, regidor de Serveis Centrals i, casualment, la seva dona va guanyar el concurs de selecció per la puntuació en la prova pràctica i l’ entrevista (de caràcter subjectiu) i és de les menys puntuades en formació i mèrits. Ens sembla clarament que en aquest procés de selecció es produeix una incompatibilitat ètica.

– Gerència de PROURSA: casualment, en el procés de selecció de nova gerència a l’empresa pública, resulta guanyador un militant i regidor del PSC de Barberà del Vallès, que a més està investigat en el cas de corrupció conegut com a Pokémon.

– Tal com indica la Secretària General al seu informe en relació a la modificació de la RLT de 2017, es detecta l’assignació de funcions de diferent categoria a favor de 7 treballadors amb un complement addicional de sou, en algun cas es tracta d’un militant del PSC que anava a la llista electoral de les municipals de 2015.

– Creació del lloc de treball de coordinadora d’alcaldia, amb un sou de 60 mil euros anuals en la modificació de la RLT de 2017, assimilant-lo a un càrrec directiu, qüestió que també va posar en dubte la Secretària General en el seu informe, i que va generar una sospita generalitzada en alguns grups de l’oposició.

Aquests casos i altres menys coneguts, ens fan reiterar-nos en la proposta que vam portar al ple municipal de juny de 2016, per la creació de l’Observatori de la contractació dels empleats públics, que s’encarregaria de garantir la màxima transparència en tots els processos de contractació i selecció de personal, lluitant contra qualsevol tipus d’actuació clientelar o sospitosa.

Aquesta moció hem de recordar que va ser aprovada amb els vots en contra de PSC i Ciutadans, i l’abstenció d’ERC, fet que ens indica clarament les connivències actuals (Ciutadans) i històriques (ERC governant 11 anys amb el PSC) en relació a la política de Recursos humans del PSC durant pràcticament 16 anys.

Per tant, Veïns per Rubí, es compromet a impulsar aquest òrgan de transparència si lidera un nou govern a la ciutat després de les eleccions municipals de 2019.

Veïns per Rubí

info@veinsrubi.org

www.veinsrubi.org