Antoni García, portaveu de Veïns per Rubí

Aquest any tenim la novetat a la nostra ciutat del primer procés de pressupostos participatius, amb una quantia de 150.000 mil euros.

En primer lloc cal dir, que molts grups municipals vam demanar des de la primera negociació de pressupostos per l’any 2016, una partida de pressupostos participatius, que no s’ha fet realitat fins al 2018, amb una quantia baixa i un procés millorable.

Ara explicaré les diferències amb altres processos en municipis amb més tradició en aquesta qüestió:

Per exemple, el valor de la partida hauria de ser entre 4 euros i 12 euros per any i per habitant, en funció de l’ambició del projecte a cada municipi: en el cas de Rubí s’han platejat uns 2 euros per any i habitant.

D’altra banda, el procés hauria de tenir com a mínim una fase informativa, efectiva, com a mínim d’una setmana, un mes com a mínim per presentar propostes i que puguin ser votades, i una vegada acabat el procés de presentació de propostes, deixar com a mínim una setmana més per continuar les votacions.

Les validacions tècniques haurien de requerir un mínim d’un mes per poder ferles de manera adequada, després s’establirien tallers de debat ciutadà de com a mínim mes i mig (desitjable 2 mesos), i finalment fer una votació de totes les propostes finalistes.

És a dir, que requereix més temps del que tenim en aquest procés a Rubí aquest any: això implicaria iniciar el procés a principis d’any, o l’any anterior (sempre que el pressupost sigui aprovat pel Ple), per garantir uns terminis raonables i efectius.

I finalment, cal dir que la majoria de municipis estableixen una part del pressupost participatiu per a projectes generals de ciutat i l’altra part per a projectes de barri, cosa que aquí no s’ha fet.

Amb el canvi de govern desitjable l’any 2019, això haurà de canviar pel bé de la ciutat.